White Collar
White Collar

2019 Oil on Canvas 70 X 90 inches

A Destination
A Destination

2019 Oil on Canvas 80 X 78 inches

Man in White
Man in White

2019 Oil on Canvas 24 X 20 inches

Self Portrait
Self Portrait

2019 Oil on Canvas 24 X 20 inches

Roof Top
Roof Top

2019 Oil on Canvas 84 X 90 inches

Portrait of A Person
Portrait of A Person

2019 Oil on Canvas 20 X 16 inches

Wedding Party
Wedding Party

2019 Oil on Canvas 80 X 94 inches

Old Man
Old Man

2019, Oil on Canvas, 20 X 16 inches Private Collection

Orgy
Orgy

2019 Oil on Canvas 74 X 78 inches

Couple at The Beach
Couple at The Beach

2019 Oil on Canvas 90 X 84 inches

Uber Driver
Uber Driver

2019 Oil on Canvas 76 X 96 inches

Untitled
Untitled

2019 Oil on Canvas 78 X 60 inches